Handelsbetingelser

1. Introduktion

Sommerferie.NU formidler kontakt mellem private eller virksomheder, der ønsker at udleje deres feriebolig (herefter kaldet ”Udlejer”) og private eller virksomheder, der ønsker at leje en feriebolig (herefter kaldet ”Lejer”) (samlet benævnt ”Bruger”).

Efter Sommerferie.NU har skabt kontakt mellem Lejer og Udlejer, foregår al håndtering af udlejningen alene mellem Lejer og Udlejer og er således Sommerferie.NU uvedkommende.

2. Lejers brug af sommerferie.NU

Sommerferie.NU henleder Lejers opmærksomhed på, at der kan være risiko for falske udlejere, der alene har til formål at bedrage potentielle øvrige Brugere ved eksempelvis at opkræve depositum eller forudbetalt leje for en feriebolig, som ikke findes. Derfor opfordres vores Brugere til at tage de fornødne hensyn og ikke betale penge til private eller virksomheder, som de ikke har tillid til.

Sommerferie.NU tager løbende stikprøver for at validere ægtheden af annoncerne og sletter brugerprofiler, der måtte handle i strid med sommerferie.NU’s retningslinjer.

Sommerferie.NU indestår ikke for ægtheden af annoncerne eller for udlejers intentioner i øvrigt, herunder heller ikke for, hvorvidt den pågældende udlejers beskrivelse, fotos og videoer stemmer overens med virkeligheden eller, hvorvidt prisen er fastsat rimeligt.

Lejer er indforstået med, at sommerferie.NU kontakter Lejer én gang umiddelbart efter, at der er taget kontakt til Udlejer, og én gang indenfor to måneder efter endt udlejning. Kontakten fra sommerferie.NU til Lejer sker med henblik på at sikre kvaliteten af Lejers oplevelse med Udlejer og derigennem optimere Brugers forhold fremadrettet.

3. Udlejers konto

3.1 Oprettelse

Som Udlejer kan man oprette en privat konto på sommerferie.NU, uden gebyr og/eller nogen form for forpligtelse. Dvs. oprettelsen af en privat konto koster ikke noget. Når den private konto er oprettet, kan Udlejer herefter oprette et ubegrænset antal annoncer, dog højst én annonce pr. feriebolig.

Oprettelsen af en privat konto sker under menupunktet "Husadministration" på http://www.sommerferie.nu. For at kunne oprette en privat konto skal pågældende Udlejer angive et zstrong>brugernavn, en adgangskode, et navn og en e-mail. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt. Efter endt registrering, tilsendes Udlejer en e-mail indeholdende de angivne kontooplysninger (Brugernavn, password og e-mail adresse), hvorefter den private konto er oprettet.

3.2 Login

Login på den private konto sker under menupunktet "Husadministration", hvorefter Udlejer er i stand til at oprette, se og redigere i ferieboligannoncer og kontooplysninger, samt købe Credits, sidste minut og sommerPlus abonnement og se indestående Credits.

3.3 Brugernavn og adgangskode

Udlejer er selv ansvarlig for forsvarlig opbevaring af brugernavn og adgangskode til den private konto på sommerferie.NU, og indestår for, at disse informationer ikke videregives til uvedkommende.

Ved mistet brugernavn og/eller adgangskode, eller ved mistanke om misbrug heraf, skal sommerferie.NU kontaktes pr. e-mail til info@sommerferie.nu eller telefonisk på tlf. 2814 5487, hvorefter sommerferie.NU, efter at have verificeret pågældende som oprettet bruger, udsteder et nyt password, som vil blive sendt pr. e-mail.

Sommerferie.NU er ikke ansvarlig for misbrug af den private konto, men er behjælpelig med, snarest efter konstatering heraf, at lukke den pågældende konto.

3.4 Tillægskøb

På sommerferie.NU er oprettelsen af en sommerhusannonce gratis. Men hvis man som Udlejer gerne vil fremhæve sin annonce, kan Udlejer købe sig til yderligere eksponering. ”Credits” er valutaen på sommerferie.NU og alle priser angives derfor i både Credits og kr.

3.5 Credits

Ved oprettelse af en privat konto gives der fra sommerferie.NU et engangsbeløb på 10.000 Credits uden beregning, som er til den ny Udlejers fri disposition.

Køb af Credits sker under menupunktet "Køb" på Udlejers private konto. Dvs. at Udlejer skal være logget ind på http://cms.sommerferie.nu (login som beskrevet under afsnit 3.2), for at kunne købe Credits. Der kan max købes Credits for 400kr. pr. køb, svarende til 90.000 Credits, og værdien af Credits på én konto kan ikke overstige 292.500 Credits, svarende til 1300 kr.

Køb af Credits kan kun fortages med kreditkort (se bund af side for hvilke kort der modtages). De købte Credits indsættes på Udlejers private sommerferie.NU konto ved godkendelse af betaling, dvs. efter Udlejer har indtastet valid kortinformation i popup'en. Ved godkendelse af betaling fremsendes en kvittering pr. e-mail til den private kontos e-mail adresse. Ligeledes kan man i "Husadministration" under "Mine køb" finde en kvittering for det aktuelle køb. Credits vil forblive på Udlejers konto, indtil Credits bruges i forbindelse med et køb eller indtil den private konto afvikles, hvorefter Udlejer kan få de resterende Credits udbetalt i kr. Dog vil Credits tildelt ved oprettelse af privat konto (10.000) blive fratrukket. Der gives 0,004 kr. pr credit, der skal tilbagebetales.

3.6 SommerPlus abonnement.

Køb af SommerPlus abonnement sker under menupunktet "Køb" på Udlejers private konto. Dvs. at Udlejer skal være logget ind på http://cms.sommerferie.nu (login som beskrevet under afsnittet Login), for at kunne købe et sommerPlus abonnement. Købet kan fortages med Udlejers indestående Credits eller med kreditkort (se bund for hvilke kort der modtages) via Nets betalingsservice. Abonnementet træder i kraft ved trækning af Credits fra den private konto eller ved godkendelse af betaling med kreditkort. Ved godkendelse af betaling fremsendes en kvittering pr. e-mail til den private kontos e-mail adresse. Ligeledes kan man i "Husadministration" under "Mine køb" finde en kvittering for det aktuelle køb.

3.7 Samtykke til henvendelser via e-mail og telefon

Ved at oprette en konto på Sommerferie.NU giver udlejeren sit samtykke til at Sommerferie.NU kan kontakte udlejeren via e-mail og telefon med relevante tilbud og informationer.

Personlige data vil kun blive brugt af Sommerferie.NU og vil ikke blive videregivet til nogle samarbejdspartnere.

4. Betalingsbetingelser

Priser angivet i kroner er alle i DKK og inkl. moms. Køb med kreditkort sker via NETs betalingsservice, og det aktuelle beløb trækkes på pågældendes konto umiddelbart efter godkendelse af kortinformationer. Dit nye abonnement kan derefter benyttes med det samme.

Sommerferie.NU betaler alle omkostninger og udgifter forbundet med betalingsløsningen (Nets betalingsservice). Udlejer betaler således udelukkende for den ydelse de køber.

5. Fortrydelsesret

Der gives en 14 dages fortrydelsesret for køb af et sommerPlus abonnement, gældende fra købsdato (dato angivet på kvittering). Dvs. fortrydes køb af abonnement inden for 14 dage fra købsdato og ved lukning af en konto ligeledes inden for en uge fra købsdato, betales det fulde beløb for abonnementet tilbage. Udlejer skal blot kontakte sommerferie.NU via e-mail info@sommerferie.nu eller på tlf. 2814 5487. Der opkræves ikke gebyr ved tilbagebetaling af bestilling.

6. Reklamationsret

Ved køb af abonnementer ydes der ikke reklamationsret efter reglerne i lov om forbrugeraftaler, da der er tale om en tjenesteydelse. Du er dog altid velkommen til at kontakte sommerhus.NU, hvis der er noget ved abonnementet, du er utilfreds med.

7. Immaterielle rettigheder

Ved upload af immaterialretligt beskyttet materiale, herunder men ikke begrænset til tekst, fotos, videoer eller varemærker giver Bruger automatisk sommerferie.NU ret til at gengive det uploadede på sommerferie.NU og på tilsvarende sider på andre sprog drevet af sommerferie.NU.

Bruger indestår for, at vedkommende har rettigheder til at uploade det pågældende materiale. Sommerferie.NU er ikke ansvarlig overfor hverken Udlejer, Lejer eller tredjemand for uploadet materiale, der krænker tredjemands rettigheder.
Sommerferie.NU vil dog foranledige, at materiale, der vurderes at kunne krænke tredjemands rettigheder nedtages fra hjemmesiden.

8. Sommerferie.NU’s ansvar

Annoncerne på sommerferie.NU oprettes af Udlejer, og sommerferie.NU har derfor ikke indvirkning på indholdet heraf. Sommerferie.NU er på ingen måde part i eller på andre måder inddraget i aftaleforholdet mellem Udlejer og Lejer, og sommerferie.NU er derfor ikke ansvarlig for Brugers eventuelle tab i forbindelse med den anden parts strafbare handlinger, misligholdelse af aftale vedrørende leje af ferieboliger eller andre aftaler indgået med sommerferie.NU som kontaktformidler.

9. Misbrug

Ved mistanke om misbrug af din eller andres konti, oprettelse af falske annoncer eller krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, skal sommerferie.NU kontaktes omgående pr. e-mail info@sommerferie.nu eller telefonisk på tlf. 2814 5487.

Ved misbrug af konto, ved evt. hacking, hvor der mistes Credits, erstattes de mistede Credits af sommerferie.NU, dog ikke Credits tildelt af sommerferie.NU ved oprettelse af konto.

Kontakt Sommerferie.NU her

10. Samtykke til henvendelser via e-mail og telefon

Ved at oprette en konto på Sommerferie.NU giver udlejeren sit samtykke til at Sommerferie.NU kan kontakte udlejeren via e-mail og telefon med relevante tilbud og informationer.

Personlige data vil kun blive brugt af Sommerferie.NU og vil ikke blive videregivet til nogle samarbejdspartnere.

11. Særligt om brug af søgemaskinen Afbudsrejser

Sommerferie.NU stiller gratis en søgemaskine til rådighed, der viser tilgængelige afbudsrejser hos en række rejsebureauer. Ved at klikke på en rejse omdirigeres Brugeren til det pågældende rejsebureaus hjemmeside, hvor rejsen kan bestilles under iagttagelse af den pågældende hjemmesides brugervilkår.

Sommerferie.NU har intet ansvar for eller yder nogen form for garanti eller lignende for oplysninger i hverken sommerferie.NU’s søgemaskine, på de enkelte rejsebureauers hjemmesider eller andre steder.

12. Særligt om brug af søgemaskinen vedr. hotelbooking (via Booking.com)

Sommerferie.NU stiller gratis en søgemaskine til rådighed, der viser tilgængelige hoteller verden over. Søgemaskinen anvender Booking.com’s database, søgemaskinen skal således anvendes under iagttagelse af Booking.com’s til enhver tid gældende brugervilkår.

Sommerferie.NU har intet ansvar for eller yder nogen form for garanti eller lignende for oplysninger i fremfundet ved anvendelse af sommerferie.NU’s søgemaskine, på de enkelte hotellers hjemmesider eller andre steder.

4 Enkle trin til din ferie:

  • Liste
  • Annonce
  • Kontakt